Datatieteilijöiden ja koneoppimisen harjoittajien verkkoyhteisö Kaggle on kerännyt vuosittaisella kyselyllään valtavan 20 037 vastaajan aineiston data-alan tilanteesta vuodelta 2020, joka sisältää myös vastaajien anonyymisti kertomat palkkatiedot. Yllättäen aineistosta ei löydy yhtäkään vastausta suomalaista yritystä edustavalta käyttäjältä, vaikka suomalaisiakin datatieteilijöitä Kagglesta tiettävästi löytyy.

Saadaksemme edes suuntaa-antavan palkkavertailun aikaiseksi, käytimme Suomen datan puuttuessa vertailussamme verrokkimaana Ruotsia, jonka yleistä palkkatasoa pidetään hyvin samanlaisena Suomen palkkatasoon nähden.

Palkkoihin vaikuttaa yleensä mm. yrityksen koko, paikkakunta, henkilön kokemustaso, osaaminen, koulutus, positio ja vastuut. Omaan kokemukseemme perustuen data-alan palkat liikkuvat Suomessa kirjavasti laidasta laitaan haarukassa 3000-8000€/kk. Data-analyytikoille (Data Analyst) maksetaan tyypillisesti hieman vähemmän kuin liiketoiminta-analyytikoille (Business Analyst) ja datatieteilijöille (Data Scientist). Kagglen keräämän aineiston tulokset ruotsalaisilta vastaajilta korreloivat näiden havaintojemme kanssa.

Koska vastaavanlaajuista aineistoa ei ole toistaiseksi Suomesta saatavilla, toimme vertailuumme mukaan lisäksi Duunitorin palkkatilastoista löytyvät keskimääräiset palkat niistä data-alan toimenkuvista, jotka Duunitorin tietokannasta ovat saatavilla.

analyytikko-palkka-2020

Huomioitavaa:

  • Kagglen kyselyssä valuuttana on käytetty Yhdysvaltain dollaria ($USD) ja palkkatietona vuosipalkkahaarukkaa. Dollari on tekemässämme vertailussa käännetty euroksi valuuttakurssin 3.9.2021 mukaan (1€ = $1,19) ja kuukausipalkka on arvioitu jakamalla vuosipalkka kahdellatoista kuukaudella.
  • Lomarahoja ja mahdollisia bonuksia ei ole pystytty arvioissa luotettavasti huomioimaan, mutta rinnalle olemme tuoneet vertailtavaksi myös ”ilman bonuksia” -laskelman, jossa vuosipalkka on jaettu karkeasti kolmellatoista kuukaudella.
  • Keskimääräinen palkka on laskettu vastausten vuosipalkkahaarukasta keskiarvoksi ja painotettu kunkin toimenkuvan vastaajamäärällä.
  • Kagglen aineiston otoskoko Ruotsin osalta on verrattain pieni (n = 78), joten palkkatiedot ovat parhaimmillaankin vain suuntaa-antavat vaikka perustuvatkin todellisiin vastauksiin.

Tarvitsemme apuasi, vastaa Analyytikko-lehden anonyymiin palkkakyselyyn!

Auta meitä tutkimaan data-alan palkkatasoa Suomessa ja vastaa anonyymiin pikakyselyymme. Kyselyyn vastaaminen kestää n. 15 sekuntia. Julkaisemme tulokset tällä samalla sivulla vuoden 2022 alussa.

Pääset kyselyymme tästä:
https://analyytikkolehti.fi/data-alan-palkkakysely-2021/